Werk in Balans

Werk in Balans: draagkracht en effectiviteit vergroten

Uit veel onderzoek is bekend dat een groot percentage van ziekte en uitval wordt veroorzaakt door stress. Werkstress kan veel gedaanten hebben: de verhouding tussen draagkracht en draaglast kan verstoord zijn geraakt, uw intrinsieke motivatie sluit niet goed meer aan bij het werk dat u doet, uw effectiviteit gaat verloren in de dynamiek van de organisatie waarbij u werkt, enzovoort. Wilt u als werknemer uw effectiviteit vergroten, uitval door stressgerelateerde klachten voorkomen of een snellere terugkeer op de werkplek bereiken? Werk in Balans legt de focus op de ontwikkeling en herstel van persoonlijke draagkracht en effectiviteit zodat werknemers met een gezond evenwicht kunnen functioneren in hun werk.

Werk in Balans: gebaseerd op Rebalancing®

Deze lichaamsgerichte benadering leert je beter voelen, meer bewust te worden van je gedachten en gevoelens en iedere ervaring volledig te beleven en daarin te ontspannen. Werk in Balans werkt met lichaamsgerichte oefeningen, zelfonderzoek en gesprekstechnieken. Het is een krachtige en respectvolle manier om een gezonde balans te (her)vinden. Werk in Balans richt zich daarbij op resultaten die gebaseerd zijn op een verandering in denken, voelen en doen. Zodat het gaat om veranderingen die blijvend en stevig verankerd zijn. Hierdoor neemt de persoonlijke effectiviteit toe en ga je evenwichtiger, bewuster en meer ontspannen in het werk en leven staan.

Aanmelden

Werknemers kunnen zich laten verwijzen of zich zelf aanmelden. Na een intakegesprek kan een inschatting gemaakt worden van het meest passende aanbod (individuele rebalancingsessies al dan niet in combinatie met groepsgerichte training), het aantal benodigde sessies en de duur van het traject.
Graag maak ik voor u een offerte na het intakegesprek.
Werk in Balans voerde onder meer opdrachten uit voor Hogeschool Windesheim, Rabobank, Stichting Travers, RIBW Overijssel en ’s Heeren Loo zorggroep.

Tarieven

Een consult van anderhalf uur kost € 160,-.