Relaties

De relaties met anderen en in het bijzonder de relatie met onze partner, behoren tot de belangrijkste aspecten in het leven. Het zit in onze natuur om ons verbonden te willen voelen. Als we ons verbonden en geborgen voelen kunnen we de wereld beter aan, het geeft ons kracht, veiligheid en vreugde. Maar binnen die verbondenheid willen we graag ook autonoom kunnen zijn, op zo’n manier dat ieders individualiteit uit de verf kan komen.

Veilig verbonden zijn betekent een band met voldoende ruimte voor individuele verschillen en verlangens. Idealiter zijn die niet bedreigend voor de ander, maar verrijkend. Dit is echter niet iets, dat zich alleen door een afspraak of door een voornemen vast laat leggen. Verlangens en verschillen tussen partners veranderen in de loop der jaren, en als het goed is verandert de relatie mee. Een relatie is een levend en levendig, zich voortdurend ontwikkelend en aanpassend organisme.

Aanmeldingsredenen

Als een relatie niet meer meebeweegt met de veranderingen die er in- en tussen de partners optreden, dan ontstaat er in plaats van veilige verbondenheid een onveilige hechtingsstijl. Dit gaat meestal samen met problemen in het omgaan met emoties van jezelf en van de ander. Het leren omgaan met die emoties helpt de relatie. Op die manier ontstaat er inzicht in en veiligheid met elkaar en wordt de verbinding hechter, veiliger en liefdevoller.

Als de veilige verbondenheid onder druk staat, kan zich dat uiten in de volgende patronen:

 • Veel ruzie maken en op elkaar vitten
 • Het gevoel er alleen voor te staan
 • Het gevoel hebben niet begrepen te worden
 • Het gevoel hebben nooit iets goed te doen, niet gewaardeerd te worden
 • Niet meer aantrekkelijk gevonden worden
 • Niet weten wat er in de ander omgaat, eenzaamheid in de relatie
 • Het is saai, de relatie is in stilstaand water terecht gekomen
 • Het is te druk, geen momenten voor elkaar weten te vinden
 • Uit elkaar gegroeid zijn, niet meer met elkaar kunnen praten
 • Geen zin meer in seks, de ander niet meer aantrekkelijk vinden
 • Eén van de partners is vreemd gegaan

Soms is er zo weinig emotionele verbondenheid meer over, dat er wordt nagedacht over een volgende stap:

 • Twijfel over het voortzetten van de relatie
 • Een weg zoeken om op een goede manier uit elkaar te gaan

Relatietherapie

Het doel van de relatietherapie is dat paren leren zien hoe en waarom ze de verbondenheid en liefde verliezen, en dat ze leren de verbinding weer op een prettige manier te maken met elkaar. Dit bevordert openheid, eerlijkheid, het kunnen erkennen en vergeven van misverstanden en misstappen, het vermogen naar elkaar te luisteren en er voor elkaar te zijn

 • In het begin van de therapie zal er met name gekeken worden hoe de partners met elkaar omgaan en welke emoties daarbij een rol spelen.
 • In de fase daarna zal er een nieuwe omgangsstijl worden geleerd, die meer veiligheid geeft en meer ruimte voor kwetsbare emoties. Eventuele relatietrauma’s (zoals bijvoorbeeld ontrouw, het ontbreken van aanwezigheid van de partner of ontbreken van de emotionele verbinding met de partner op een belangrijk moment in de relatie) zullen dan zeer waarschijnlijk ook aan bod komen. Dit is ook de fase dat problemen echt uitgepraat kunnen worden. Er worden vaardigheden aangeleerd die het paar in staat stelt patronen te doorbreken en te leren op andere manieren met de problemen om te gaan. Daarbij zal er ook steeds aandacht zijn voor praktische handvatten om met alledaagse situaties om te gaan en om de communicatie te verbeteren.

Kosten

De kosten voor relatietherapie zijn €120,- per uur en worden niet vergoed door de zorgverzekering. Individuele sessies binnen de relatietherapie worden afhankelijk van je zorgverzekering gedeeltelijk vergoed.